Keyboard error - Press F1 to continue

Du känner igen meddelandet, men har du sett filmen?

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Tisdag 2005-03-01 21:59
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info